Гэгээ 1.5

Гэгээ 1.5 хувилбарын өөрчлөлтүүд :
[T - Зөвхөн тооцоолуур, У - Зөвхөн гар утас]

  • Ctrl+H товчны хослолыг зассан [Т]
  • Латин болон кириллээс монголруу хөрвүүлэх багаж нэмсэн
  • Харилцах хэсгийг эмхтгэсэн [Т]
  • Зарим арын зургийг сольсон
  • Санамсаргүй сонгогдох мэндчилгээний сантай болсон
  • "Жигтэй зүйлс" загвараас энгийн загварлуу шилжлээ [Т]
  • "Спонжбоб" наалтыг нэмлээ
  • Хамгаалалтыг сайжруулсан 
  • Гар утасны хэрэглэгчид бичингээ хөрвүүлэх боломжтой болсон [У]

Post a Comment

0 Comments