Гэгээ 1.4

Гэгээ 1.4 - Жигтэй зүйлс - онцгой шинэчлэл
Энэ удаагийн шинэчлэлээр :
 • Блогийн мэдээнүүдийг хэрэглүүрийн хажууд байршууллаа
 • Тусламжийн хэсгийг монгол бичгээр дахин бичив
 • Алдаануудыг зассан
 • Шинэ цогц наалт нэмсэн
 • Бичвэр бичихэд хялбар болгохын тулд товчны хослолууд нэмлээ
  • Ctrl+F - Тигээ солих
  • Ctrl+E - Бичвэр шахах
  • Ctrl+S - Бичвэрийг хүрээлэх өнгөө сонгох
  • Ctrl+G - Бичвэрийн өнгөө сонгох
 • Шинэ дэвсгэр зураг (Stranger Things)
 • Хэрэглүүрийн загварыг Stranger Things theme
Наалтуудаа Kawaii Stickers Shop дэлгүүрээс аваарай.

Post a Comment

0 Comments