Гэгээ 1.3

Гэгээ хэрэглүүрийн 1.3 хувилбараар дараах боломжууд шинээр нэмэгдэжээ.

  • Дэвсгэр зургаа чирж оруулах
  • Зургаа талбарлуу чирж оруулах. /Өөрийн наалтыг оруулах/
  • Хуудасны ачааллах хугацааг хоёр дахин багасгасан.

Post a Comment

0 Comments